Category: กีฬา

อุปกรณ์วิ่ง: การเดินหรือวิ่งได้อย่างสะดวกสบายด้วยลู่วิ่งไฟฟ้า

การออกกำลังกายด้วยการวิ่งหรือเดินเป็นกิจกรรมที่เป็นที่น